Zásady ochrany osobných údajov

Subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov z našej internetovej stránky https://sk.zindeo.com/ (ďalej ako “naša internetová stránka”) za podmienok popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť FZKS, s.r.o., so sídlom: Sušany 151, 98012, Slovensko (ďalej ako “FZKS”) ako správca osobných údajov. Zhromažďovanie vašich osobných údajov je v súlade s ustanoveniami nariadenia (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
(„nariadenie“ alebo „GDPR“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej tiež ako „údaje“) spoločne s Vyhlásením o cookies, ktoré je dostupné na nasledujúcej adrese: Vyhlásenie o cookies platia pre údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu internetovú stránku a našu aplikáciu, popisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov, a vysvetľujú, ako používame, oznamujeme, zdieľame a prevádzame uvedené údaje, a tiež možnosti dostupné našim zákazníkom týkajúce sa nášho používania uvedených údajov. Popisujú tiež opatrenia, ktoré prijímame, aby sme chránili bezpečnosť týchto údajov a spôsoby, ako nás môžete kontaktovať ohľadom našich postupov na ochranu osobných údajov. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje používané spôsobom popísaným v týchto zásadách, je možné, že nebudeme schopní reagovať na niektoré vaše požiadavky.

Žiadame vás, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady a mali tak aktuálne informácie o možných zmenách týchto zásad, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania a podmienok spracovania vašich osobných údajov.

Predmetné témy

– Zhromažďovanie vašich osobných údajov
– Používanie údajov, ktoré zhromažďujeme. Právny titul a účel spracovania.
– Informácie, ktoré zdieľame
– Prevod vašich osobných údajov
– Informácie o dobe spracovania osobných údajov
– Ochrana vašich osobných údajov
– Sociálne siete a obsah generovaný používateľmi
– Vaše práva
– Odkazy na stránky a služby tretích strán
– Zmeny zásad ochrany osobných údajov
– Kontaktujte nás

ZHROMAŽĎOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné použiť na vašu identi%káciu ako osoby. Údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:
a. Ak zadáte objednávku na našich webových stránkach, zhromažďujeme vaše meno, e-mail, fakturačnú a dodaciu adresu, aby sme dokončili a doručili vašu objednávku. Okrem toho vám ponúkame aj možnosť uložiť (zašifrované a neprístupné) údaje o kreditnej karte. Aby sme vám spríjemnili nakupovanie, zhromažďujeme osobné údaje o vašich objednávkach a využívaní našich služieb. Pomocou týchto údajov môžeme prispôsobiť webovú stránku (stránky) a odporučiť produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto údaje môžeme použiť aj na nájdenie vzorov, ktoré možno použiť na ďalšiu optimalizáciu
nášho marketingu.

b. Ak ste pri používaní online účtu vložili položky do nákupného košíka, ale neodhlásili ste si tieto položky, môžeme vám poslať e-mail o opustenom košíku s informáciou, že položky sú stále na predaj. Na tento účel zhromažďujeme údaje o tom, ktoré položky sú umiestnené vo vašom košíku. Údaje a spätná väzba, ktoré zhromažďujeme o používaní našej webovej stránky (stránok), nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať webové stránky a súvisiace služby.

c. Ak sa rozhodnete napísať recenziu, môžete tak urobiť pod vlastným menom alebo anonymne. Vyhradzujeme si právo nezverejniť alebo odstrániť recenzie.

d. Ak sa obrátite na náš zákaznícky servis, zhromaždíme vaše meno a e-mailovú adresu (a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo komentáre alebo poskytnúť lepšie služby.
O nových produktoch, akciách a iných propagačných aktivitách vás budeme informovať zasielaním nášho newslettera. Ak si už neželáte dostávať tento newsletter, môžete sa odhlásiť pomocou príslušného tlačidla odhlásenia. Maloletí poskytujúci osobné údaje Osoby mladšie ako 18 rokov môžu poskytnúť osobné údaje len spoločnosti FZKS,s.r.o. ak majú písomný súhlas od jedného zo svojich rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí si prečítali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

POUŽÍVANIE ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME. PRÁVNY TITUL A ÚČEL SPRACOVANIA.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame len na účely uvedené v predchádzajúcom odseku.
Pred použitím vašich osobných údajov na iné účely, ako sú uvedené vyššie, vás požiadame o súhlas, pokiaľ ďalšie použitie vašich údajov nie je v súlade s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne zhromaždené. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách v používaní vašich osobných údajov a v prípade potreby požiadame o váš súhlas.

Vaše údaje môžeme použiť na rozhodnutia založené na automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania. Môžeme napríklad použiť údaje o predchádzajúcich nákupoch

a/alebo údaje o prehliadaní, aby sme navrhli priradenie produktov k týmto predchádzajúcim nákupom. Na základe vášho súhlasu to môžeme urobiť tak v reklame, ako aj na našich webových stránkach.

Kde sa spracúvajú vaše údaje
Vaše údaje sa spracúvajú v rámci Európskej únie a uchovávajú sa v USA a Kanade. Keď sa osobné údaje spracúvajú alebo uchovávajú v USA a Kanade, zaisťujeme, aby boli zavedené vhodné záruky na ochranu vašich údajov. Konkrétnejšie sa budeme držať štandardných zmluvných doložiek ES alebo rámcov EU-US Privacy Shield.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽAME

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať (ani predávať) tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo s vaším súhlasom. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb tretích strán vrátane, ale nie výlučne:

Funkčné
Besteron – náš poskytovateľ platobných služieb
Paypal – náš poskytovateľ platobných služieb

Analytics
Hotjar – zhromaždiť vašu spätnú väzbu o našej webovej stránke a optimalizovať vašu skúsenosť s webovou stránkou
Google Analytics – na zhromažďovanie a zobrazovanie podrobných štatistík z našich webových stránok. Účelom tejto služby je poskytnúť nám jasný prehľad o tokoch návštevníkov, zdrojoch návštevnosti a zobrazeniach stránok. Na základe týchto informácií môžeme zlepšiť naše webové stránky a zlepšiť váš zážitok z nakupovania na našich webových stránkach.

Marketing
Facebook – aby vám zobrazoval personalizované správy a reklamy
Google Ads – na zdieľanie a zobrazovanie relevantných produktov na platformách Google
Títo poskytovatelia služieb majú udelený prístup k niektorým alebo všetkým vašim osobným údajom podľa potreby na účely opísané vyššie a môžu v našom mene používať súbory cookie (ako je de%nované nižšie) alebo inú technológiu automatického zberu. Poskytovatelia služieb sú zmluvne obmedzení prostredníctvom zmluvy o spracovaní údajov v spôsobe, akým môžu spracovávať vaše osobné údaje.

Upozorňujeme, že používanie akejkoľvek funkcie, ktorá je vám sprístupnená na našich webových stránkach, ako je Facebook Connect, alebo podobná funkcia (tiež prepojená s Facebookom), môže viesť k tomu, že my alebo iní budú zhromažďované alebo zdieľané vaše osobné údaje. Nemôžeme kontrolovať, ako sa vaše údaje zhromažďujú, ukladajú, používajú alebo zdieľajú stránkami tretích strán alebo komu sú sprístupnené. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a nastavenia svojich stránok sociálnych sietí, aby ste sa uistili, že rozumiete zdieľaným údajom a súhlasíte s nimi.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s príslušným thir d strany v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, postúpenia alebo iného nakladania s celým alebo s časťou nášho podnikania, aktív alebo akcií. So subjektmi, ktoré Vám dodávajú tovar.

ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas
Nasledujúcimi úkonmi nám dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov:
Vytvorenie online účtu
Písanie recenzie
Kontaktovanie nášho zákazníckeho servisu
Pred odoslaním newslettera vás požiadame o váš súhlas, ak ešte nie ste našim zákazníkom.
Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Keď svoj súhlas odvoláte, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje.

Nevyhnutné na plnenie dohody
Zadaním objednávky s nami uzatvárate kúpnu zmluvu. Aby sme mohli spracovať a doručiť vašu objednávku, potrebujeme určité osobné údaje, ako sú vaše meno, e-mail, fakturačná a dodacia adresa.

Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody.

Pre naše oprávnené obchodné záujmy môžeme spracúvať vaše osobné údaje na:
Prispôsobte si naše webové stránky
Odporučte produkty, ktoré by vás mohli zaujímať
Optimalizujte náš marketing
Vyvíjať a zlepšovať funkčnosť našich webových stránok
Ak chcete zrušiť prijímanie záujmovo orientovanej reklamy od tretích strán, môžete kliknúť na ktorýkoľvek z nasledujúcich odkazov (všetky sú uvedené v odseku 9 nižšie):

www.networkadvertising.org
www.aboutads.info
Okrem toho máte právo namietať proti tomuto spôsobu spracovania vašich osobných údajov. Ak chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Upozorňujeme, že ak uplatníte toto právo zodpovedajúcim spôsobom, môže nás to obmedziť na spracovanie vašich údajov vo váš prospech, ako je uvedené vyššie.

INFORMÁCIE O DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné
Keď zadáte objednávku na naše produkty, uchovávame tieto informácie po dobu minimálne šiestich rokov od konca %nančného roka, v ktorom ste zadali objednávku, v súlade s našou zákonnou povinnosťou viesť záznamy na daňové účely.

Informácie, ktoré ste použili na prihlásenie sa na odber nášho newslettera, uchovávame tak dlho, kým zostanete prihlásení na odber (t. j. neodhlásite sa z odberu), alebo pokiaľ sa rozhodneme zrušiť našu službu newslettera, podľa toho, čo nastane skôr. Za akýchkoľvek iných okolností budeme uchovávať vaše informácie nie dlhšie, ako je potrebné, berúc do úvahy nasledovné: – Účel (účely) a použitie vašich údajov v súčasnosti aj v budúcnosti (napríklad, či je potrebné naďalej uchovávať tieto informácie, aby sme mohli pokračovať v plnení našich záväzkov podľa zmluvy s vami alebo aby sme vás mohli v budúcnosti kontaktovať)

Môžeme mať akúkoľvek zákonnú povinnosť pokračovať v spracúvaní vašich údajov (napríklad akékoľvek povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov uložené príslušnými zákonmi alebo nariadeniami)

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaväzujeme sa zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodným alebo nedobrovoľným zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo neoprávneným oznámením, prístupom či použitím.

SOCIÁLNE SIETE A OBSAH VYGENEROVANÝ POUŽÍVATEĽMI

Niektoré z našich stránok a aplikácií umožňujú používateľom zverejňovať ich vlastný obsah. Upozorňujeme, že obsah zverejnený na našich sociálnych platformách môže byť prezeraný verejnosťou. Mali by ste byť preto opatrní, čo sa týka zverejňovania určitých osobných údajov na týchto platformách, napr. %nančných údajov, vašej adresy alebo zdravotných problémov. Nemôžeme byť zodpovední za opatrenia prijaté inými osobami, ak zverejníte svoje osobné údaje na jednej z našich platforiem sociálnych sietí.

Súbory cookie a nesledovať
Na našich webových stránkach používame nižšie uvedené súbory cookie, ktoré slúžia ako identi%kačná karta pre váš počítač.

názov
krajiny
Názov cookies
Charakteristika
.nuud.starostlivosť
Všetky
_gid, _ga
_gid bude uložený 1 deň, _ga bude uložený maximálne 2 roky
.shopify.com
Všetky
__utma, _y, _shopify_fs, _shopify_y, master_device_id, last_shop, _ga, __hssrc, _UA-82702-3, _UA-82702-49, __utmz, _gid, __hstc
Súbory cookie pochádzajú zo stránky .shopify.com,

cdn.shopify.com
Všetky
_y, _shopify_y
Súbory cookie pochádzajú zo stránky cdn.shopify.com,
connect.facebook.com
Všetky súbory cookie Connect_facebook pochádzajú z Facebooku.com

Online reklama
Spoločnosť FZKS,s.r.o. sa môžu zúčastniť záujmovo orientovanej reklamy. Ako je uvedené vyššie, môžeme automaticky zhromažďovať údaje o tom, ako prehliadate webové stránky, používate aplikácie a nakupujete, aby sme zlepšili vašu zákaznícku skúsenosť, zlepšili naše služby zákazníkom a poskytli vám komunikáciu a propagačné akcie od nás alebo iných. Cieľom záujmovo orientovanej reklamy je pre FZKS,s.r.o. aby sa vám zobrazovali reklamy, ktoré sú relevantnejšie pre vaše záujmy.

VAŠE PRÁVA
Máte právo a možnosť kedykoľvek opraviť, aktualizovať a zmazať údaje vo vašom online účte, rovnako ako vaše preferencie a to prihlásením sa k účtu v sekcii “Môj účet” alebo ak nás kontaktujete podľa informácií uvedených v časti “Kontaktujte nás”.
Môžete nás tiež požiadať o zmazanie vašich údajov z našich distribučných zoznamov a uplatniť vaše právo byť zabudnutý, aby ste od nás už nedostávali priame marketingová oznámenia, ako je uvedené v časti “Kontaktujte nás” týchto zásad alebo pomocou odkazu “Odhlásenie” alebo na základe pokynu pre výmaz uvedenom v našom oznámení. Spracovanie vašej žiadosti o výmaz môže zabrať niekoľko dní a je možné, že budete počas tejto doby naďalej dostávať propagačné alebo marketingové emaily alebo poštové listy. Váš nesúhlas so zasielaním priamych marketingových správ nám nebráni poskytovať vám iné typy nepropagačných správ, ako sú napr. emailové potvrdenia transakcií. Ak chcete zabrániť zberu údajov o vašej polohe a/alebo geolokačných údajov, môžete tak urobiť zmenou parametrov na vašom zariadení a/alebo nasledujúcim postupom:

a. deaktivujte lokalizačné služby špeci%ckých aplikácií, pri ktorých ste potvrdili zhromažďovanie údajov o polohe alebo geolokačných údajov na účely cieleného priameho marketingu;
b. deaktivujte lokalizačné služby pri všetkých aplikáciách;
c. vypnite Bluetooth;
d. Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=sk; alebo
e. iOS: https://support.apple.com/sk-sk/HT202074
V rámci obmedzení všeobecne záväzných právnych predpisov môžete:
– Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme a získať ich kópiu,
– Požiadať o opravu, aktualizáciu, obmedzenie alebo blokáciu údajov,
– Požiadať nás o poskytnutie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte tým, že nás kontaktujete emailom alebo poštovým listom na adrese uvedenej v časti “Kontaktujte nás”.
Ak tak umožňuje zákon, môžete odvolať svoj súhlas, ktorý ste predtým poskytli alebo kedykoľvek z oprávnených dôvodov namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. V takom prípade sa budeme riadiť vašimi preferenciami.
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý plní úlohu dozorného úradu vo veciach ochrany osobných údajov.

ODKAZY NA STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
Naše internetové stránky a aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné stránky, aplikácie a služby, ktoré sa líšia od tých poskytovaných spoločnosťou FZKS a ktoré môžu byť prevádzkované treťou stranou. Upozorňujeme, že neschvaľujeme a nie sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami, hoci uvádzame odkazy na tieto stránky. Tieto spoločnosti môžu mať svoje vlastné vyhlásenia a svoje zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si ich prečítali a skontrolovali. Naše výrobky a služby vám môžu byť ponúkané aj prostredníctvom platforiem alebo kanálov tretích strán. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov stránok, aplikácií a služieb, ktoré nie sú poskytované spoločnosťou FZKS.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne aktualizované s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov. O týchto zmenách a ich dátume účinnosti vás budeme informovať. Ak budete naďalej používať našu internetovú stánku, hneď ako nadobudnú zmeny účinnosti, znamená vaše trvajúce používanie našej internetovej stránky, že ste tieto zmeny akceptovali.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak by ste chceli aktualizovať informácie, ktoré máme o vás alebo o vašich preferenciách, predovšetkým ak chcete byť odstránení z našich distribučných zoznamov, odvolať svoj súhlas, namietať proti spracovaniu vašich údajov, alebo ak máte otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím emailom na nasledujúcej
adrese: [email protected] alebo poštou na adrese:
FZKS,s.r.o.
Susany 151
98012
Slovensko

Návrat hore

Prihlásenie