Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Reklamáciu Vám uznáme v týchto prípadoch:

 • Prišiel Vám poškodený tovar: rozbitý, rozliaty, vypršal dátum spotreby;
 • Ak prišiel vadný tovar;
 • Ak tovar prišiel v menšom alebo väčšom počte;
 • Ak prišiel iný tovar, ako ste objednávali;
 • Ak prišiel tovar nevhodného objemu (ml, g);
 • Ak prišiel tovar vyschnutý, plesnivý, nezodpovednej konzistencie.
 • Ak ani po dodatočnej konzultácii a po dodržiavaní dalších krokov problém s potným pachom nezmizol.

Reklamáciu Vám neuznáme v týchto prípadoch:

 • Keď tovar vyvoláva podráždenie a alergické reakcie, pretože pred použitím výrobku potrebujete urobiť test na alergiu.
 • Darčekový tovar.
 • Za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru.
 • Minimálne odlišnosti v odtieni výrobkov môžu byť spôsobené individuálnymi zvláštnosťami osobnosti a nemôžu sa považovať za reklamačný prípad.
 • Obrázky tovarov na webovej stránke majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
 • Bez žiadnych dôkazov nemôžeme prijať vašu reklamáciu.
 • Nedodržiavate rady výrobcu ani po dodatočnej konzultácii a nedodržiavanie krokov pri „neúčinkoch“

Preskúmanie reklamácie
Náš obchod má na preskúmanie a vybavenie vašej reklamácie do 14 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vašu reklamáciu sa pokúsime preskúmať v najbližšom čase a bez zbytočných nepríjemností. 
** Upozorňujeme, že precitlivenosť alebo alergická reakcia na kozmetiku alebo iné dodávané produkty nie je možne považovať za vadu produktu.  Podobne vady v darčekoch a iných bezplatných službách, ktoré poskytujeme mimo vašej objednávky, sa nepovažujú za vadu produktu. Fotografie produktov v našom internetovom obchode sú len ilustračné a nie je povinným vyobrazením tovaru(napr. obal sa môže líšiť v dôsledku zmien obalu vykonaných výrobcom)

 •  
 • Internetový obchod Zindeo.sk je obchod, ktorý vám ponúka stopercentne originálne produkty priamo od výrobcu. V záujme zaistenia bezpečnosti spotrebiteľov sú činnosti obchodu regulované právnymi predpismi platnými na Slovensku aj v Európskej únii! Môžu sa však vyskytnúť situácie, keď výrobky úplne nezodpovedajú očakávaniam zákazníkov. V takom prípade je našou úlohou spolupracovať so zákazníkmi, pretože vaš názor je pre nás veľmi dôležitý. Každá recenzia, ktorú dostaneme, nám pomáha zlepšovať kvalitu našich služieb.
 •  
 • Napriek tomu, že obchod Zindeo.sk vynakladá maximálne úsilie na to, aby bol predávaný tovar vždy v najvyššej kvalite, môže sa vyskytnúť vadný alebo poškodený pri preprave tovar. Ak dostanete vadný/poškodený výrobok, máte možnosť vrátiť nám kúpený produkt nevhodnej kvality, avšak nemôžeme prijať otvorený a používaný produkt. Ako zákazník máte právo: zrušiť kúpno-predajnú zmluvu na produkt, vymeniť poškodený produkt na nový, požiadať o bezplatnú opravu alebo znížiť cenu tohto produktu v zmysle §507 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
Návrat hore

Prihlásenie